Новини

Открит урок за историята на Плевен проведе Държавният архив

„Какво е за мен Плевен” бе темата на откритият урок, който Държавен архив-Плевен, проведе с ученици от клуб „Възрожденци” при Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов”. Гимназията е партньор на архива по изпълнението на проекта „Позитивни спомени от старите негативи”, финансиран от Национален фонд „Култура” по програма „Културно наследство”. На урока учениците представиха издирена и събрана от тях информация, свързана с поставени им въпроси по темата – какво знаят за историята и развитието на град Плевен; възникването и дейността на Институтът по лозарство и винарство; развитие на медицината и спорта в Плевен; музеите и съхранената в тях памет; Плевенският театър – минало и настояще; Читалище „Съгласие”; парк „Кайлъка”; транспорта в града; българските народни празници и отбелязването им в Плевен.

sdr
sdr

На учениците бяха представени визуализирани негативи, съхранявани в архива, съобразени с темата и дискутираните въпроси. В края на урока възпитаниците на гимназията заедно с екипа на изпълнявания проект в Държавен архив – Плевен, прецениха, че разгледаните кадри от визуализирани негативи носят автентична и интересна информация за историята на Плевен за периода от 40-те до 60-те години на ХХ век. Младите възрожденци предложиха видените от тях визуализирани негативи да се използват при изготвянето на дигитална изложба и чрез нея да станат известни на по-широк кръг от хора.