Новини

Не се предвижда промяна в размера на местните данъци и такси

Промяна в размера на местните данъци и такси не се предвижда, което означава, че не се очакват и повече съществени приходи в Бюджет 2020 на Община Плевен, каза пред журналисти кметът Георг Спартански, цитиран от отдел „Връзки с обществеността и протокол“. Той припомни, че такава промяна се прави след предварително обсъждане, разясняване на необходимостта и сондиране на общественото мнение.

Обобщените данни от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен за постъпленията от началото на 2019 год. до 18 ноември показват общо приходи от 24 097 904,91 лв., което е с 1 821 000 лв. повече в сравнение със същия период на миналата 2018 год. Приходите от данък върху недвижимите имоти до 18 ноември 2019 год. са 8 135 210,86 лв., което е 96 % изпълнение на годишния план и е с 336 000 лв. повече в сравнение със същия период на 2018 год.; приходите от данък върху превозните средства са 4 845 178,15 лв., което е 110 % изпълнение на годишния план и е с 881 420 лв. повече в сравнение със същия период на 2018 год.; приходите от такси за битови отпадъци са 6 395 993,82 лв., което е 94 % изпълнение на годишния план и е с 221 600 лв. повече в сравнение със същия период на 2018 год.; приходите от данък при придобиване на имущество са 3 665 919,27 лв., което е 87 % изпълнение на годишния план и е с 399 500 лв. повече в сравнение със същия период на 2018 год.

Най-голяма част от сумите – над 11 549 000 лв., са постъпили по банков път, следвани от плащане в брой – над 10 110 000 лв. чрез ПОС-терминал са платени над 1  467 000 лв.