Новини

Проф. Пенка Абрашева на 80 години с признание от колеги и специалисти на „Държавен архив“ – Плевен

Днес, от 10,30 ч. , в изложбената зала на “Държавен архив” – Плевен ще се открие изложба посветена на 80-годишния юбилей на проф. д. с. н. Пенка Абрашева. Проф. д. с. н. Абрашева е първата жена в историята на лозаро-винарския институт в Плевен заемаща длъжностите: научен секретар, завеждащ секция и директор. Учен с принос към изучаване на вирусите и болестите по лозовите насаждения. Цялата и научна кариера е изградена в Института. През 1962 г. след завършването на Висшия Селскостопански Институт “Георги Димитров”, София със специалност
“Обща агрономия” започва работа в Института по лозарство и винарство – Плевен. В първите години след постъпването си работи като агроном и научно-технически помощник на академик Куньо Стоев, който по това време е директор на Института по лозарство и винарство – Плевен. От 1962 год. до 2005 год. е период на израстване в научната и кариера. От агроном и редовен аспирант, до старши научен сътрудник I степен, доктор на селскостопанските науки, професор. Освен научно има и професионално развитие от завеждащ секция “Растителна защита “ и научен секретар до директор на Института по лозарство и винарство – Плевен.

Нейната изследователска работа налага нови направления в нашата лозарска наука и практика. Заниманията и са за вирусите и вирусоподобните заболявания по лозята и установяване на схеми и методи за борба с тях; неинфекциозни и гъбни болести; агресивни хербициди; ин витро техники за целите на санитарната селекция; физиология на лозата; патофизиология на вирусно болните лозови растения. Резултатите от тях са представени в самостоятелни публикации, книги и брошури, цитирана е от чуждестранни автори. Работила е по научни проекти, участвала е с доклади в научни форуми у нас и в чужбина. Като член на комисии и ръководител участвала е в национални и международни конференции, симпозиуми, юбилейни научни сесии, семинари и др.

Дори във време на ограничени възможности за пътуване в чужбина, като признание за нейните познания е успяла да специализира в Италия, Франция, работила е съвместно с колеги от Швейцария , Германия, Испания, Португалия, Гърция, Унгария, Словакия, Русия, Унгария, Украйна, Молдова, Румъния, Македония. Посещавала е научни институти и лаборатории в Белгия и Англия. Контактите си осъществявала на френски и руски език. В Института по лозарство и винарство се създава карантинен участък, експериментални насаждения и модерна лаборатория за ин витро култивиране и вирусологични тестове под нейна инициатива. През периода 1978 – 2005 година е член на научните съвети на Института по лозарство и винарство – Плевен , на Института по генетично инженерство – Костинброд, Института за изследване и контрол на вината – София, Земеделския институт – Шумен. За три години в края на 90-те е преподавател в Югозападния университет – Благоевград и филиала му в гр. Търговище по дисциплината “Лозарство” в рамките на специалността “Агромениджмънт”. През 1992 г. става директор на Института по лозарство и винарство – Плевен. В един труден за България период в икономическо и политическо отношение, голям дял в научната и приложната и дейност заема проблема за възстановяване и развитие на лозарството. Полага усилия да продължи работата на института.

 

В резултат на тази дейност с колектива на института представя на Министерството на земеделието и Селскостопанската академия редица важни разработки. Остро се противопоставя на проекта за закриване на Института по лозарство и винарство –Плевен. Проф. д. с. н. Абрашева разработва идеята за изграждането на Севернобългарски научно-изследователски център в Плевен, в който да влязат аграрните звена от региона – Института по лозарство и винарство, Института по фуражни култури-Плевен, Института по царевицата – Кнежа и Районната ветеринарна станция. С мисълта да се съхрани потенциала на поотделно работещите научни институти в един типично земеделски район в Северна България.

Проф. д. с. н. Абрашева е един истински отдаден на науката творец, който умее да оцелява в различни условия. Умее да организира и вдъхновява. Нейното присъствие е от голяма важност за нашия град. Все още има надежда да се запази името ни като водещи в областта на лозарството и винарството и то благодарение на личности като нейната. В Отдел “Държавен архив” – Плевен проф. д. с. н. Абрашева е личен фондообразовател – фонд № 1100. За служителите на архива е особена чест да съхраняват за поколенията тези исторически ценни документи, отличаващи се в национален мащаб със забележителна културна и научна дейност.