Новини

Приходите от общинските земи и гори нарастват за трета поредна година

Със 131 процента е преизпълнило приходите си за шестмесечието спрямо същия период на 2018 година Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“. Това сочи финансовата сметка, предоставена ни от директора инж. Иван Мариновски. Към 30 юни миналата година предприятието е изпълнило близо 394 000 лева от годишния си план, тази година изпълнението е над 515 000 лева. Ръстът на приходите продължава вече трета година, като през 2017 година шестмесечието е приключило с близо 278 000 лева. Сравнението между 2019 и 2018 година сочи, че приходите и доходите от собственост са със 117 000 лева повече. От тях приходите от продажба на услуги, стоки и продукция са с над 46 000 лева повече, приходите от наеми на земя са със 72 000 лева повече, а събраните пари от глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви са три пъти повече. При тях ръстът е 355 процента но става въпрос за 4 500 лева.

Още по-оптимистични са резултатите за деветмесечието, макар да не са отчетени напълно. Само за третото тримесечие  Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ е събрало около 800 000 лева, което е с близо 300 000 лева повече от първата половина на година. Данните сочат, че планът от 1 500 000 лева и тази година ще бъде преизпълнен.

Свилен Димитров