Новини

Нова възможност за финансова подкрепа на изкуствата

От началото на септември вече може да се кандидатства за финансова подкрепа по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, съобщиха от Областния информационен център. Конкретната покана е за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуство“. Чрез него ще бъдат подкрепени проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистични събития – фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, които трябва да съживят периферните пространства, тоест да вдъхнат нов живот в по-малките населени места. На проектите се възлага надежда да привлекат и да ангажират нови публики. Те ще бъдат финансирани със суми от 50 000 до 200 000 евро.

Информационната кампания на Министерството на културата в Плевен ще се състои на 18 септември от 10 часа в Арт центъра в Градската градина. На събитието са поканени всички заинтересовани неправителствени организации, културни сдружения и общини. На него ще бъдат разяснени условията за кандидатстване като допустими  кандидати и дейности за финансиране. Крайният срок за подаване на проектните предложения по тази процедура е 3 декември 2019. Самото кандидатстване става чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата на европейския съюз ИСУН 2020, където могат да бъдат намерени всички документи, които заинтересованите трябва познават. Областният информационен център в Плевен също е готов да окаже съдействие на кандидатите.