Новини

Първо Районно управление – Плевен, с отчет до Общинския съвет за първото шестмесечие на годината

Постоянната комисия по „Обществен ред  и сигурност“ към Общински съвет – Плевен, ще се запознае този месец с доклад за състоянието на обществения ред и противодействието на престъпността на обслужваната от Първо РУ – Плевен територия. Докладът е за първото шестмесечие на годината и е весен от главен инспектор Лидия Петкова – директор на полицейското управление.

За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. в Първо РУ – Плевен, са регистрирани общо 419 заявителски материали за извършени престъпления, от които 92 са прекратени, 327 са останали за работа. Разкритите престъпни деяния са 142 или общата разкриваемост е 43.43 %, което е с 1.07 % по-висока спрямо същия период на 2018-а. За първите шест месеца на тази година регистрираните престъпления с неизвестен извършител са 239, от които 57 са разкрити. Допълнително разкрити са и 65 престъпни деяния, извършени в предходни периоди.

За първите шест месеца на 2018 г. на територията, обслужвана от Първо РУ – Плевен, няма регистрирани въоръжени грабежи, става ясно още от отчета. Относно кражбите статистиката е следната – регистрираните джебчийски кражби за периода са 5, домовите – 18, взломните – 29, кражбите от офиси – 4. За шестте месеца има съобщени и 13 случая на кражби от магазини, като за сравнение за същото време на 2018 г. тези престъпления са били 31. Кражбите на вещи и части от МПС са 20 на брой. От януари до юни има и 4 сигнала за кражби на селскостопанска продукция.

През първото полугодие в Първо РУ – Плевен, са охранявани 363 задържани лица. Няма допуснато бягство на задържани, не са констатирани и случаи на неспазване на правата им. Конвоираните лица са 26. За посоченото време служителите от група „Охрана на обществения ред“ са проверили 1773 сигнала за извършени нарушения на обществения ред и престъпления. Във връзка с превенцията на престъпността са проведени и 103 срещи и проверки на охраната в учебните заведения в района

Първо РУ – Плевен, обслужва голяма част от територията на община Плевен, в която освен градска част влизат и 7 села с прилежащите им землища: с.Бохот, с.Тученица, с.Радишево, с.Опанец, с.Върбица, с.Гривица и с.Буковлък.