Новини

ОбС даде съгласие Община Плевен да кандидатства с проект за нови електробуси

Общински съвет – Плевен, даде съгласието си Община Плевен да извърши необходимата подготовка за кандидатстване с партньорския проект за увърждаване на екологосъобразен обществен електротранспорт в Плевен по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Срокът за кандидатстване стартира от началото на юли и е до 30.08.2019 г. Целта на мерките е подобряване качеството на атмосферния въздух. В тази връзка се дава възможност на 11 общини да подобрят характеристиките на общинския транспорт и една от тях е Плевен. „В рамките на процедурата ще се подпомага закупуването и доставката на нови екологични електрически транспортни средства за обществения транспорт, което ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума и значително спестяване на енергия. Според насоките за кандидатстване е необходимо извършването на подготвителни дейности, свързани с разработването на проекта. Община Плевен трябва да сключи и партньорско споразумение с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, което Общинският съвет потвърди със свое решение на заседанието си през юни“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев. Той допълни, че очакванията са Плевен да получи по проекта финансиране от 15 млн. лв. и с тях да бъдат осигурени 14 електробуса, зарядни станции и обслужваща техника. „Плановете са новите електробуси да обслужват линии предимно в Индустриалната зона на Плевен. Действително имаме много сигнали, искания, жалби от представители на бизнеса в тази част на града, че няма удобен градски транспорт. Обявявали сме съответните процедури за тези маршрути, но няма кандидати при обявените търгове. С две думи – от години там имаме проблем, който се надяваме да решим с реализацията на този проект“, коментира Мартин Митев. Той посочи още, че с новите електробуси ще бъдат подобрени и транспортните връзки между отделните квартали на града.

Очаква се до края на годината проектът да бъде одобрен и с неговото изпълнение Плевен ще има 100 % екологичен градски транспорт.

Общинският съвет – Плевен, прие и второ решение относно дейността на общинския превозвач. Решението е за пряко възлагане на интегрирана обществена услуга превоз на пътници, чрез електробусен и автобусен транспорт на територията на община Плевен на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Плевен като вътрешен оператор.