Новини

Отбелязваме 2 юни с вой на сирени

По повод честването на 2 юни – Деня на Ботев и загиналите за Свободата на България,  точно в 12 часа ще бъдат задействани сирените за ранно предупреждение. В продължение на две минути ще бъде излъчван акустичен сигнал „Въздушна опасност”. Действието е на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България за обявяване на 2 юни за Ден на Ботев и загиналите за Свободата на България, в изпълнение на чл. 34 и във връзка с тренировка за изпълнението на чл. 7, ал.1 и ал.3, т.2 и чл.13, ал.2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г., съобщават от пресцетнъра на Община Плевен.