Новини

Програма за закрила на детето ще обсъди Общинският съвет

Точките в предварителния дневен ред на предстоящата редовна сесия на Общински съвет – Плевен, са 32. Ще бъде разгледано предложение за изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет – Плевен, за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. Ще бъдат обсъдени годишните отчети и баланси на търговските дружества с общинско участие за 2018 година. Постоянната комисия по „Здравеопазване  и социална политика” внася предложение за приемане на Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2019 година. Съветниците ще определят базисните наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019 – 2020 година.

Заседанието на Общинския съвет  ще се проведе на  30  май (четвъртък) от 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.