Общинските съветници ударно разгледаха 23 точки

Всичките 23 точки от дневния ред на днешното заседание на Общински съвет – Плевен бяха разгледани за два часа от съветниците. В предварителния дневен ред на редовната сесия точкитебяха с две по-малко, а новите бяха предложени от кмета проф. д-р Димитър Стойков. Едната беше за отпускане на финансови средства за 4 училища с паралелки до десет ученици, втората – за проект за подробен устройствен план за землището на Славяново.