Новини

Деца ще рисуват представата си за мисията на НАТО

Конкурс за детска рисунка на тема „Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и аварии” организират от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в партньорство с Министерството на външните работи. Той е посветен на навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор /НАТО/ и 15-годишнината от членството на Република България в нея. Целта е да се покаже на учениците, че НАТО освен военна има и хуманитарна роля, както и да възпита съпричастност към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда.

Конкурсът ще се проведе от 15 април до 15 август 2019 г. Право на участие в него имат ученици на възраст от 12 до 16 години /вкл./. Размерът на рисунките трябва да е минимум 35х50 см, техниката на рисуване е по избор. Всяка творба е необходимо да бъде придружена от кратко описание на отделен лист, допълнено от имената на автора, неговата възраст и училище, както и телефон за връзка. Участниците попълват и декларация за съгласие за обработване на личните им данни.

Рисунките трябва да бъдат изпратени на адрес: гр. София, ул. „Пиротска” № 171 А, ГДПБЗН-МВР. Победителите в конкурса ще бъдат обявени до 15 септември 2019 г. Те ще получат грамоти и поощрителни награди.