Новини

Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на деца докладва пред съветниците

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните представи годишния си доклад за 2018 година пред Общинския съвет в Плевен. Точката бе част от дневния ред на редовното ни заседание, заедно с още няколко отчета, информира на редовната си пресконференция  след сесията председателят на местния парламент Мартин Митев.

През отчетния период от комисията са провели и решили общо 80 възпитателни дела с 80 лица. Отделно са определени обществени възпитатели на 30 малолетни и непълнолетни. От доклада става ясно още, че болшинството от престъпленията и противообществените прояви – общо 62, са извършени в Плевен, като най-много съответно са домовите кражби, следвани от грабежи, отнемане на МПС, повреждане на имущество, хулиганства, употреба на наркотици и умишлено нанасяне на телесни повреди.

Според полицейската статистиката, цитирана от комисията, за миналата година в Плевенско 44 са децата, пострадали от престъпления. 9 от тях са станали жертви на кражби, 3 на грабежи, регистриран е и 1 случай на блудство и 3 на умишлено нанесени телесни повреди. Четири от децата са станали жертви на измами, 2 на изнудване, 2 са случаите и на склоняване към просия, има и 1 за склоняване към проституция. Общо 18 деца /8 малолетни и 10 непълнолетни/ са станали жертва на други престъпления. От комисията докладват също, че са получили информация и за 8 малтретирани деца през периода – 2 от тях са малтретирани от родителите си, 1 от роднини, 3 от свои съученици и 2 деца от лица над 18 години.

На база на обобщените годишни данни едно от заключенията, които прави комисията е, че в последните две години криминалните престъпления, извършени от деца до 18-годишна възраст държат постоянен ръст. Броят на непълнолетните извършители остава постоянен.