Новини

Плевенските данъкоплатци продължават да са традиционалисти

Независимо от напредъка на технологиите и различните възможности, които Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ е осигурила на клиентите си, жителите на община Плевен предпочитат да плащат задълженията си в брой, показват данните и от данъчна кампания 2019-а. Два пъти повече са постъпленията от касови плащания в сравнение с тези по интернет, от Изипей и по банков път, обяви директорът на дирекцията Маргарита Бахнева. Към момента в общинската хазна са постъпили 5 500 000 лв. Служителите на касите са приели плащания за над 3 000 000 лв., за което са издали 43 000 приходни квитанции. От ПОС-терминал са разплатени около 500 000 лв., а на касите на Изипей – почти 200 000 лв.

Припомняме, че налозите си собствениците могат да платят в брой и с банкова карта от ПОС терминално устройство в салона за обслужване на клиенти в сградата на дирекцията, по банков път, в касите на Изипей в цялата страна и чрез интернет през сайта на Община Плевен. Информация за размера на дължимите суми клиентите могат да получат на място, по телефон и чрез интернет, секция Местни данъци и такси. Достъпът до сайта се осъществява чрез електронен подпис, ПИК на Национална агенция за приходите или, за неразполагащите с тези опции, чрез ЕГН, входящ номер и дата на документ.

Прилагането на европейската директива за защита на личните данни доведе до въвеждането на тези допълнителни опции за достъп до личното електронно досие.  Гражданите могат да получат информация и указания за достъп до сайта по телефона или на място . Срокът, в който собствениците получават 5% отстъпка от дължимата сума, е до 30 април , като условието е те изцяло да платят дължимата сума. Както и до сега може да платим без отстъпка на две равни вноски – до края на месец юни и до края на месец октомври.  Работното време на дирекцията „Приходи от местни данъци и такси“ е от 8,30 ч. до 16,30 ч.  без прекъсване.