Новини

Кметът Спартански подписа договор с МОСВ за програма за подобряване качеството на въздуха

Договор за разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021-2025 г. на община Плевен подписаха днес в Министерство на околната среда и водите кметът на Общината Георг Спартански и министър Нено Димов. Инвестицията – безвъзмездна финансова помощ от ОП „Околна среда”, е в размер на 245 945,59 лв.

Стратегическата цел на разработването е да се осигури здравословна среда за живот на хората и висока степен на защита на околната среда. Целева група е населението на община Плевен. Ще бъдат изпълнени няколко основни дейности – подготовка на проектно предложение, на документации за възлагане на обществени поръчки, разработване на Комплексна програма, изпълнение на мерки за информация и комуникация. Общата продължителност за изпълнение на проекта е 23 месеца, а времето за физическо изпълнение на дейностите – 18 месеца.