Новини

Представители на четири страни обсъждат в Плевен европейските избори

В дните 18 и 19 март Плевен е домакин на дейностите по проекта „Участие на гражданите в Европа – европейски избори и оформяне на бъдещето” (ИЗБОР)”, финансиран от Европейската комисия, програма „Европа за гражданите“, мярка „Мрежа от градове“. Проектът се реализира от сдружение „Учебна работилница Европа“ съвместно с Община Плевен. Неговата цел е в партньорските страни да се обсъждат процесите на вземане на решения на общинско, национално и европейско ниво.

Програмата съдържа работна среща в заседателната зала на Общината, която се проведе днес с участието на представители на координаторите от сдружение „Правото в Европа”, Йена, Германия, и партньорите от Sambucusforum vzw, Мехелен, Белгия и Educommart, Атина, Гърция. В срещата се включи и кметът Георг Спартански. Гражданите на Европа трябва да бъдат субект на политиката чрез техните представители в Европейския парламент. Затова въпрос на дълг за всички нас е не само да участваме в европейските избори, но и да направим информиран избор, давайки своя глас, подчерта кметът.

По-късно  се проведе международна конференция на тема „Прозрачност на управлението при избори и други възможности за гражданско участие”. Презентация „Участие на гражданите в управлението” представи секретарят на Община Плевен д-р Паулина Кирова. Акцент в дискусията беше публичният дебат с участието на два отбора от клуб „Дебати” към Центъра за ученическо техническо и научно творчество – Плевен.

На 19 март участниците в проекта ще гостуват в Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект”, за да разговарят с дванайсетокласници за това информирани ли са и ще гласуват ли на първите в живота им избори – тези за Европейски парламент, които в България ще се проведат на 26 май 2019 г.

Проект „ИЗБОР” ще завърши с конференция в Йена през септември 2019 г. и ще предостави идеи за „Европа за и с гражданите”.