Новини

Нова агитация срещу нездравословните навици

Нови информационни материали по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести получи Регионалната здравна инспекция в Плевен. През 2018 година освен за информационни материали бяха отпуснати средства и за организиране на дейности сред деца и ученици, свързани с основите рискови фактори за здравето – нездравословно хранене, ниска физическа активност, злоупотреба с алкохол и тютюнопушене. Към програмата има и проект „Спри и се прегледай“, който е насочен към ранно откриване на четири злокачествени заболявания, уточни д-р Ирина Джикова, началник отдел „Профилактика и промоция на здравето“ в РЗИ-Плевен. Грижа на Националния център за обществено здраве е да подготвя брошурите, които да помагат на регионалните изпълнители на програмата. Тази година диплянките са „Препоръки за здравословно хранене за населението над 18 години в Република България“, „Препоръки за здравословното хранене на деца от 1 до 7 години“, „Солта – ползи и вреди за здравето“, „Вредата от употребата на наргиле и цигари и злоупотребата с алкохол“ и „Спри и се прегледай“. Тези материали са предназначени за всички възрасти от населението и ще бъдат предоставяни при работа с тях, допълни д-р Джикова.

Свилен Димитров