Новини

Комисии в Общински съвет – Плевен обсъждат дофинансиране на маломерни паралелки в три общински училища

Предложения от директори на три училища в Община Плевен за даване на разрешения за продължаване съществуването на маломерни самостоятелни или слети паралелки през учебната 2018/2019 г. ще обсъждат този месец три от постоянните комисии в Общински съвет – Плевен. Исканията са от плевенските СУ „Анастасия Димитрова“ и СУ „П.Яворов“ и от ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец. Председателят на местния парламент Мартин Митев е разпределил преписките за разглеждане в ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“, ПК по „Бюджет и финансова политика“ и ПК по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“. Заседанията на комисиите са следващата седмица.

Искането от директора на СУ „Анастасия Димитрова“ е за разрешение за съществуване на паралелка 1 клас с 9 ученици, която е единствена в училището. Общ брой на учениците в паралелките I – VII клас е 90 деца.

Искането от СУ „П.Яворов“ е за съществуване на паралелка 10а клас с 9 ученици, която е профилирана, с прием след завършен 7 клас и единствена с икономическа насоченост. В искането си директорът е декларирал, че разполага с осигурени средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти и не желае финансиране за разликата от 10 ученици до изискуемия минимум от 18 деца.

Третото искане е от ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец и в него става дума за съществуването на слята паралелка първи и втори клас от 8 ученици и трети клас самостоятелна паралелка с 5 ученици. В искането се допълва, че с решения на местния парламент от септември и октомври миналата година в училището е разрешено сформирането на маломерни и слети паралелки с по-малко от 10 ученици и са одобрени средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС за учебната 2018/2019 г. Директорът на училището уведомява също, че в посочените класове са напуснали по един ученик и съответно толкова трябва да бъдат дофинансирани, за да продължат паралелките да съществуват.

В предложението за дофинансиране на паралелките в трите учебни заведения, внесено от кмета на Община Плевен Георг Спартански до Общинския съвет, са посочени и съответните финансови средства, необходими за това. За СУ „Анастасия Димитрова“ сумата е в размер на 3 057.10 лв., за СУ „П.Яворов“ – 1 609 лв., за ОУ „Отец Паисий“ – 3 218 лв. Решението по така направеното предложение ще бъде взето след обсъждане в Общинския съвет.

 

Съгласно чл. 68, ал.5 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, когато общият брой на учениците надвишава 80 в паралелките I – VII клас, допълнителни средства и размера им извън определените по стандарти се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо.

Съгласно същата наредба паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирани училища може да се формира в особени случаи след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, след представяне на Решение на Общинския съвет.