Новини

Постоянната комисия по култура в Общинския съвет – Плевен отново ще внесе предложения за финансиране на две събития от календара

Международният симпозиум по скулптура и Вторият биг бенд фест „От бай Дико до Тико, Тико…” да бъдат включени в Културния календар на Община Плевен за 2019 година. Предложението ще бъде внесено в Общинския съвет от името на Постоянната комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ към местния парламент. Това реши единодушно на извънредното си заседание днес ПК по култура към Общински съвет – Плевен след близо час обсъждане. В състава на комисията влизат 11 общински съветници от различни политически групи в местния парламент, на срещата присъстваха и представители на отдел „Култура“ в Община Плевен, както и медии. Дневният ред на комисията, председателствана от Петя Василева, включваше първоначално само една точка – обсъждане на предложение за изменение решение на Общинския съвет относно Втория биг бенд фест „От бай Дико до Тико, Тико…” и включване на фестивала в Културния календар на Общината за тази година. В последствие бе взето решение комисията да обсъди и втора точка – обсъждане на предложение за изменение решение на Общинския съвет и провеждане на второто издание на Международния симпозиум по скулптура. По първа точка, след кратък дебат, съветниците единодушно приеха:

– от името на Постоянната комисия за следващото заседание на Общинския съвет да бъде внесено предложение Фестивалът на духовите оркестри да бъде включен в Културния календар на Община Плевен за 2019 г., като бе посочено, че тази културна проява се радва на голям интерес и одобрение от страна на плевенчани и гостите на града. Финансовият ресурс, който ще бъде предложен да се гласува за фестивала, ще бъде в размер на 18 000 лв.

 

dig

Различни мнения по време на заседанието бяха изказани при обсъждане на втора точка – за провеждане на Международния симпозиум по скулптура. „Лично аз съм възмутена от тона на местния клон на Съюза на художниците, използван в отвореното им писмо, изпратено до медиите относно симпозиума по скулптура. Считам за неприемливи квалификациите в това писмо по отношение на целия Общински съвет. Лично мое убеждение е, че когато има проблем, той винаги може да бъде разрешен чрез диалог и разговори, а не с обидни квалификации в публичното пространство. Обидата от написаното в това писмо за мен лично остава“, посочи Петя Василева. В последвалия дебат членовете на комисията направиха и конкретни предложения във връзка с организацията на второто издание на симпозиума, с разяснения се включи и началникът на отдел „Култура“ Стефка Григорова. В резултат на обсъждането се стигна и до крайното решение:

– ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ към Общински съвет – Плевен ще предложи Вторият международен симпозиум по скулптура /м.август – м.септември/ да бъде включен в Културния календар на Община Плевен за 2019 година, с изменение в статута на инициативата и размера на първоначално предложеното финансиране. Комисията предлага статутът на симпозиума да бъде допълнен с изискване за провеждане на задължително обществено обсъждане, в резултат на което да бъдат определени темата и критериите за творбите, и посочено конкретното им местоположение в градската среда /зелени пространства в рамките на града, училищни дворове, паркове и т.н./. Комисията ще предложи размер на финансиране за второто издание на симпозиума до 50 000 лева.

Крайното решение по направените две предложения от ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ ще бъде на Общинския съвет – Плевен.