Новини

Първо РУ с информация до Общинския съвет

Информация за състоянието на обществения ред и противодействието на престъпността на обслужваната от Първо РУ – Плевен територия за изминалата 2018 година ще разгледа в заседанието си този месец Постоянната комисия по „Обществен ред  и сигурност“ към Общински съвет – Плевен. Справката е весена от главен инспектор Лидия Петкова – директор на полицейското управление до председателя на Общинския съвет Мартин Митев и до кмета на Общината Георг Спартански.

Първо РУ – Плевен обслужва голяма част от територията на община Плевен, в която освен градска част се включват и 7 села, с население около 70 000 души, посочва гл. инспектор Петкова. За 2018 г. в управлението са регистрирани общо 942 заявителски материала за извършени престъпления, от които 176 са прекратени. От останалите за работа 766 случая, разкрити са 386 /или 50.39 %/.

По заведените в Първо РУ – Плевен криминални престъпления през отчетната година са започнати 955 досъдебни производства, от които 141 бързи. В Района прокуратура – Плевен са изпратени 862 досъдебни производства, повдигнато обвинение има по 329, прекратени са 168. Относно вида на престъпленията в информацията се посочва, че за територията на Първо РУ – Плевен структоопределящи са престъпленията против собствеността на гражданите и престъпления, свързани с притежание и разпространение на наркотици. Регистрираните заявителски материали за извършени грабежи през годината са общо 28, от които 9 са прекратени. От останалите 19, всичките с неизвестен извършител при регистрацията им, 10 са разкрити. През отчетните 12 месеца няма регистрирани въоръжени грабежи. За периода са регистрирани 118 престъпления, свързани с наркотици, от които останали за работа са 89.

През 2018 г. в Първо РУ – Плевен са задържани 759 лица по Закона за МВР, от които 469 са задържани от служители на Първо РУ – Плевен, а 290 от служители от други поделения на МВР.