Новини

В Плевен раздават хранителни продукти от ЕС

Служители и доброволци от БЧК  започнаха  раздаването на индивидуалните пакети за нуждаещите се в Плевен. Пунктът  се намира на ул. „П. Р. Славейков“ №50. Работното му време е от 10 до 14 часа.

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 24, 070 кг от 16 вида хранителни продукти.  Лукан Луканов от БЧК  обясни, че хранителните продукти се получават срещу документ за самоличност и подпис. За сега няма проблем по процеса на раздаване. Хората са информирани, че трябва да носят  повече чанти и да потърсят помощ при транспортирането на пакетите.

 

Раздаването е в  изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2017. За Плевенска област  по списък те са 14 хиляди, а за град Плевен 2000.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти. За всяка община от Плевенска област има определени дати и пунктове за раздаване на хранителни продукти.  В Плевен това ще стане  до 8 февруари.

 

Правоимащите лица от целевата  група са:

Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление (2016 г.– 2017 г.).

Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година (м. юни 2018 г.).

Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас (за учебната 2017/2018).

 Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за социална интеграция (м. юни 2018 г.).

 Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане (м. юни 2018 г.).

Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

 

 

 

Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2018 г.-30.06.2018 г.

Подробна информация, гражданите могат да получат от отговорните служители в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и в регионалните офиси на БЧК.