Новини

Община Плевен избира проектант на ремонта на автогарата

Процедура по избор на проектант на ремонта на сградата на автогарата и автобусните сектори провежда в момента Община Плевен. Общо 6 са дружествата, подали оферти по обявената обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара – Плевен, гр. Плевен”, съобщава пресцентърът на Община Плевен. При разглеждането на представените оферти е установено, че един от кандидатите е представил всички документи, доказващи съответствието на участника с изискванията. В книжата на останалите 5 фирми са констатирани липса, непълнота или несъответствие на информацията. В срока за отстраняване на липсите само три от дружествата са подали нужните допълнителни документи, които в момента се разглеждат.

Община Плевен е изготвила техническо задание за проектиране на работен инвестиционен проект, който ще служи за възлагане на строителство след процедура по Закона за обществените поръчки. Според техническото задание в приемната сграда на автогарата трябва да е  осигурена климатизирана чакалня с места за сядане на поне 50 пътници; помещение за съхраняване на багаж; съответен брой тоалетни с мивки за пътниците, отделно от тези за търговските обекти; отоплено помещение за майки с деца; за оказване на първа долекарска помощ; подемна платформа или рампа за придвижване на инвалидни колички; достъпни маршрут и места за хора със затруднено придвижване и др.

В обособената територия за движение и престой на автобусите трябва да се проектират: контролирани вход и изход; нова твърда настилка на площадката с пътна маркировка; минимум 8 оборудвани с навеси сектори за заминаващи и преминаващи автобуси; достъпен за лица с намалена подвижност маршрут от улицата до автогарата и от нея до автобуса; информационни електронни табла за пристигащи и заминаващи автобуси, за часовото време, списък на обслужваните автобуси. Освен „жива” охрана, на автогарата ще има осигурено видеонаблюдение, а на всеки сектор трябва да има електронна табела с имената на крайните пунктове на линиите от съответното направление.

За да се запази статутът на автогарата като такава, бяха монтирани временни навеси над автобусните сектори. По-рано кметът на Община Плевен Георг Спартански съобщи, че предстои да предложи за обсъждане изтеглянето на нов инвестиционен кредит от общо 6 млн. лв. за четири важни обекта. Един от тях е основният ремонт на автогарата, за да може тя да получи лиценз според новите изисквания.