Новини

Община Плевен преизпълни етапна цел по ОП „Региони в растеж”

До 30 септември 2018 г. беше срокът, в който Община Плевен трябваше да изпълни етапна цел във връзка с реализиране на своята Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 за усвояване на 20% от над предвидените 47 млн. лв. При заложени 9,5 млн. лв. Общината  усвои около 11 300 000 лв., които са и верифицирани,  съобщи на днешното оперативно заседание на ръководството на Община Плевен заместник-кметът с ресор „Европроекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев. Кметът Георг Спартански обясни, че това ще даде шанс догодина при преразпределението на средства от други общини, които не са могли да изпълнят своите етапни цели, Плевен да получи допълнителни средства за реализиране на проекти, за които има проектна готовност. „Освен че средствата трябва да се усвоят, трябва Управляващият орган на програмата да ги верифицира, т.е. да потвърди, че са изразходени така, както трябва. Тази етапна цел сме постигнали. Съгласно правилата на програмата когато има общини, които са по-назад с реализацията на проектите, неусвоените за това средства отиват за общини, които са били по-изрядни и експедитивни в ангажиментите си.

Активизирахме се още от началото на този програмен период, за да не изпадаме в типично български драми в последния момент да спасяваме каквото можем. Преизпълнили сме индивидуалната етапна цел, така че ако има преразпределение на средствата от общините, които не са се справили с планираното, се надяваме да получим и допълнително финансиране. Има къде да го вложим”, каза още г-н Спартански.