Новини

Първият училищен звънец би за над 1 900 първокласници в Плевенска област

1 922 са първокласниците, които днес ще влязат в първата си класна стая, съобщава РУО – Плевен. Те ще се обучават в 115 паралелки на училища в областта.
В Плевенско за новата учебна година врати ще отворят 190 образователни институции, от които 105 училища, 76 детски градини, 5 Центъра за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/, 2 Центъра за специална образователна подкрепа /ЦСОП/, 1 Общоградско средношколско общежитие /ОСО/, 1 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование / РЦПППО/.

С големи вълнения, пъстри букети и красиви ранички първокласнциите в Плевен посрещнаха първия учебен ден. Всяко учебно заведение беше подготвило празнична програма за посрещането на малчуганите. Ученическият звънец ги призова да влязат в класните стаи. В присъствието на официални гости –депутати, общински съветници, родители и роднини, децата бяха посрещнати с хляб и сол. Всяка класна стая беше специално украсена, като на ученическите чинове бяха подредени първите учебници и тетрадки. Класните ръководители запознаха децата с правилата в училище и представиха програмата за първи клас. Така първият учебен ден премина с много вълнения, нови запознанства,  пъстри букети и пълни с учебници и тетрадки ранички.

Пред училищата в цялата област днес имаше засилено полицейско присъствие

Честит първи учебен ден!

Вижте снимки от училища, където нашите репортери бяха тази сутрин:

–––––––––

––––––––––

–––––––––

––––––––––

–––––––––-

–––––––––-

–––––––––-

–––––––––

––––––––

––––––––––