Новини

Допълниха общинската Наредба №17 с таксите за карти за локално паркиране по местоживеене в Плевен

С решение на Общинския съвет на Плевен таксите от 60 лева за издаване на карта за локално паркиране по местоживеене в Плевен за една календарна година за първи автомобил, 120 лв. за втори и 180 лв. за трети и всеки следващ автомобил, бяха вписани и в общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Решението бе прието днес и е с цел синхронизиране на нормативния акт с гласуваните през юни изменения в Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен и конкретно нов чл. 34, ал. 4., който урежда режим за локално паркиране на ППС по местоживеене в областния център.

Съгласно текста в Наредба №3 правото на локално платено паркиране се установява с годишна карта, а размерът на сумата, която заплащат правоимащите лица се определя в Наредба № 17. С тези карти те имат право да паркират превозни средства в зоната за почасово платено паркиране, в която попада адресът на обособения жилищен имот. Приетата цена от 60 лв. за първи автомобил е мотивирана с разчет на Центъра за градска мобилност, който бе представен при обсъждане на предложението. Сумата включва 36,60 лв. за заплати и осигуровки на пряко ангажираните служители по издаването на картите, 3,19 лв. за канцеларски материали, 8,83 лв. разходи за служебни автомобили по контрола на локалното паркиране и 1,38 лв. други разходи като абонамент и консумативи на касови апарати, телефони и интернет, и 10 лв. ДДС. Сметките са направени при средномесечно 25 издадени карти за локално паркиране.

С решението си от днес Общинският съвет вписа в Наредба №17 и таксата от 12 лв. за издаване на карта и администриране на паркиране на ППС в зоните за почасово платено паркиране – за служебни нужди и за електрическо ППС. 12 лв. ще се заплаща и при повторно издаване при загубена, открадната или унищожена карта за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждане.

Решението за промените в Наредба №17 влизат в сила 7 дни след публикуването и в местния печат и на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.