Документ от 1879 год. видяха посетителите на Административен съд Плевен

Плевенчани, ученици от 11 клас на ДФСГ „Интелект” и от 10 л клас на СОУ „Иван Вазов” посетиха Административен съд Плевен в рамките на деня на отворените врати. Те бяха посрещнати от Полина Богданова – Кучева – Административен ръководител – Председател на Административен съд Плевен и Диян Добрев – съдебен администратор.