Поставиха за първи път стойки за велосипеди в Плевен

В Плевен вече сапоставени първите стойки за велосипеди. Екоинициативата е дело на Лайънс клуб, който прави това дарение на плевенчани. Президентът на организациятаАнастас Балабанов обясни, че съоръженията са седем, те са монтирани пред обществени сгради, на  възлови места в града и преддве учебни заведения. Велостойките сапред Съдебната палата, Административния съд, Спортно-информационния център и на пазара. Избраните училища са Професионалната гимназия по химични технологии и Професионалната гимназия по архитектура,строителствои геодезия.