Новини

Съветниците подкрепиха статута на кукления фестивал „Шарено петле”

С гласовете на 35 от общинските съветници беше приет Статут на възстановения куклен фестивал „Шарено петле”, какъвто в Плевен е провеждан за последен път преди 27 години. Фестивалът „Шарено петле” ще е ежегоден и ще представя постижения на професионалния куклен театър, ще се провежда всяка година през първата половина на юли и ще е в рамките на не по-малко от 4 /четири/ дни.

В Статута е записано, че организатори на фестивала са Община Плевен и ДКТ „Иван Радоев” – Плевен. Като съорганизатори могат да бъдат включени професионални театрални институти, физически и юридически лица, които споделят целите и идеите на инициативата. Кметът на Община Плевен назначава със заповед Организационен комитет  за провеждане на фестивала, негов председател е началникът на отдел „Култура” в Община Плевен. Организационният комитет взема всички решения с обикновено мнозинство.

Във фестивала могат да участват само професионални актьори и трупи от всички видове и жанрове, работещи в сферата на кукленото изкуство. Кандидати, участвали във фестивали и с международни или национални награди, са с предимство за участие.

Фестивалът е организиран в две части: представления и творчески работилници. Кандидатите могат да участват с предложения и по двата модула. Инициативата няма състезателен характер.