Новини

Планът за приходи от местни налози е изпълнен на 58 %

Приключи кампанията по заплащане на местни данъци и такси в пълен размер с 5% отстъпка. Резултатите, които отчитаме, могат да се определят като отлични, каза директорът на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Плевен Маргарита Бахнева. Общо приходите към 30 април 2018 г. възлизат на 12 млн. 973 хил. лв., което е 58 % изпълнение на плана за приходи за тази година.

Основните видове данъци са изпълнени над 50 %, както следва:

-Данък върху недвижимите имоти – 65 %;

-Данък върху превозните средства – 52 %;

-Такса битови отпадъци – 65 %.

Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин бележи ръст в сравнение с този от миналата година и изпълнението му към 30 април 2018 г. възлиза на 35 %.

От плащанията, 43 % са постъпили в брой на каса, касиерите са издали 81 хиляди приходни квитанции, 51 % са постъпили по банков път, обработени са 15 500 платежни нареждания, 6 % от плащанията в размер на 752 хил. лв. са постъпили чрез станции на ТП „Български пощи”, ПОС терминал и чрез интернет плащания. Тенденцията е в посока покачване на приходите в сравнение със същия период на 2017 г., постъпленията са с 489 хил. лв. повече. Ръстът произтича от крупен превод по акт на отдел „Ревизии” в Дирекцията спрямо голям длъжник към Община Плевен в размер на 169 хил. лв., от завишение в приходите от данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин в размер на 259 хил. лв., известен ръст има от лихвите на данъка върху превозните средства и такса битови отпадъци.

Община Плевен осигурява всички възможни начини за плащане на местни данъци и такси – в брой на касите и чрез ПОС терминал в Дирекцията, по банков път чрез платежно нареждане чрез която и да е банка, чрез всички станции на ТП „Български пощи” в Плевен, както и чрез интернет през сайта на Община Плевен.