Новини

Община Плевен е сред челните места по рейтинг за активна прозрачност и почтеност

Престижното седмо място с 83.6 % заема Община Плевен сред всички останали местни администрации и седемнадесето сред общо 567 институции в страната /87.5 %/ по активна прозрачност, сочат резултатите от годишния одит на Програма Достъп до Информация, проведен в периода 06 февруари – 30 март 2018 г. В хода на одита са оценени интернет страниците на 567 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет и как отговарят на заявленията за достъп по електронен път. В сравнение с резултатите от одити през 2016 и 2017 г. Община Плевен бележи устойчива тенденция на повишение на активната прозрачност.

Проучването на Програма Достъп до информация е осъществено в рамките на проекта „Консултативен център за прозрачност”, финансиран от Фондация „Америка за България”.

Съгласно индекса на местната система за почтеност на Асоциация „Прозрачност без граници” за 2017 г. кметът на Община Плевен Георг Спартански има стойност 4,17 при средна за страната 3,89, а Общинска администрация – Плевен – 4,03 при средна 3,79.