Новини

На 26 април третират тревните площи в „Кайлъка“ против кърлежи

На 26 април, четвъртък, в часовия диапазон от 7 до 10 часа ще се извърши наземно третиране срещу кърлежи в парк „Кайлъка“, съобщават от Областна администрация. Подлежащите на обработка терени са на площ около 60 декара. Преимуществено ще бъдат ръсени тревните площи около пешеходната зона в началото и централната част на парка.

В тази връзка  в изпълнение на наредба 13/2016 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините на провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, областна администрация Плевен е уведомила писмено областния пчеларски съюз, за да бъдат взети превантивни мерки и пчелите да не бъдат засегнати при третирането на площите. Писма за предстоящата обработка на тревните площи в парк Кайлъка е изпратена и до кмета на Плевен и директора на ОБДХ – Плевен.