Приеха отчетите на общинските фирми

В продължение на близо четири часа общинските съветници заседаваха по първа точка от дневния ред за приемане на отчетите на общинските предприятия и по въпросите за освобождаване от отговорност на техните управители. Управляващите общинските фирми представиха резюме на своите отчети и направиха анализ на свършеното през изминалата година в сравнение с 2012-та и очакванията за тази година.