Днес е крайният срок за декларации за облагане с корпоративни данъци

Крайният срок за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци изтича днес, това напомнят от НАП. В Офис Плевен от подадените до момента общо 6 400 годишни данъчни декларации по чл.92 от ЗКПО, 3 700 са подписани с електронен подпис. 31 март е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски.