Новини

Научен форум събра специалисти в зала „Магнум“ на Медицинския университет

Днес в зала „Магнум” на Втора клинична база към Медицинския университет в Плевен беше открит научният форум „10 години иновации – обучение, опит, практика“ е посветен на 10 годишнината на специалността „Социални дейности” в Медицински колеж.

По време на официалното откриване доц. Искра Петкова – временно изпълняваща длъжността ръководител на Катедра „Социални и фармацевтични грижи” към Медицинския университет подчерта, че целта на форума е да се обсъдят възможностите за сътрудничество, за иновации и обмен на добри практики за модернизиране и укрепване на системите за обучение и образование на бъдещи професионалисти в областта на социалната работа.

Директорът на Медицинския колеж в Плевен доц. д-р Евгения Бързашка – Христова поздрави официалните гости на събитието – представители на Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на образованието и науката. В дните на форума – 22 и 23 март своите научни разработки ще представят преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Тракийски университет Стара Загора, обучаващи студенти от специалност „Социални дейности“. Специален гост на форума е проф. Нина Атанасова, д.б.н., научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот” към Българска академия на науките. Своите иновативни разработки ще представят и директорът на ПГТ „Алеко Константинов“ – Плевен – Малинка Маринова, директорът на Център за специална образователна подкрепа “П. Р. Славейков” – Плевен – Милен Наков и Милена Караангова от Център за развитие на човешките ресурси – София – уточниха за радио „Плевен” организаторите на научния форум .

 Николай Стоев