Новини

Уникални макети представят знакови места от двете страни на Дунав

Впечатляваща изложба от 45 реалистични обемно-пространствени умалени модели на значими културно-исторически обекти, разположени от двете страни по поречието на р. Дунав, отвори врати в сградата на Областна администрация – Плевен. Уникалната композиция беше открита официално от кмета на Община Плевен Георг Спартански и областния управител Мирослав Петров.

От българска страна са представени макети на крепостта „Баба Вида” във Видин, Националния музей параход „Радецки” в Козлодуй, Патриаршията в крепостта „Царевец” – Велико Търново, Регионалната библиотека „Любен Каравелов” в Русе, Двореца в Балчик. От румънска страна присъстват също знакови обекти: Траяновият мост /гр. Дробета, Турну Северин/, Дворецът в Крайова, Казиното в гр. Констанца.

Плевен е представен с макети на Мавзолей костница „Свети Георги Победоносец”, Художествена галерия „Дарение – Светлин Русев” и Румънски мавзолей в с. Гривица.

Атракционът е създаден в рамките на проект „Дунав – Река с много история”, стартирал през март 2016-а. Селектиран е в рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма „Интерег V-A Румъния – България” 2014-2020. Изпълнява се от Фондация „Отворена длан”, България, Плевен и „Федерация на работодателите от окръг Олтения – Ф-ПРО”, Румъния, Крайова.

Основната цел на проекта е подобряване на устойчивото използване на ресурсите и природното и културно наследство в Избираемата зона чрез прилагане на иновативни и дългосрочни мерки и дейности. Планирано е да се повиши информираността и популяризирането на трансграничния регион относно културно-историческите обекти, намиращи се в Южна Румъния и Северна България, както и  повишаване на туристическия поток в региона. С изпълнението му ще бъде създаден нов интегриран туристически продукт с висока устойчивост за региона.