Новини

Студенти и ученици отбелязват 16 дни срещу насилието, основано на пола

      През тази седмица започват инициативите, свързани с Международната кампания „16 дни на активизъм срещу насилието,  основано на пола“ – информира доц. Искра Петкова – преподавател в Медицинския колеж – Плевен. Първата е шествие под мотото „Не на насилието!“, в което учениците и студентите ще отправят своите послания: „Нека заедно да се изправим срещу насилието!“ и „Нека защитим правото на всеки за живот без насилие!“. Шествието е с начална точка площад „Стефан Стамболов“ и крайна точка – площад „Възраждане“. Основната цел на събитието е информирането на обществото за насилието над жени и достъпа до услуги за пострадалите от домашно насилие и други форми на насилие, основани на пола. На 1 декември, от 10 ч. в зала 404 на Медицински университет – Плевен учениците и студентите, под ръководството на своите преподаватели ще работят съвместно в ателие „Да поговорим за насилието и да подкрепим живота“. Предвижда се целенасочено организиране и провеждане на ситуации и взаимодействия, при които участниците активно ще използват усвоените знания и на базата на личния си опит чрез преживяване и емоционална рефлексия ще изграждат професионални компетентности. Доц. Искра Петкова добави още, че директорът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жени и деца, преживели насилие Диана Димитрова ще участва с кратка презентация, за да запознае учениците и студентите със спецификата на социалната услуга. А първата организирана ситуация в рамките на ателието е посветена на Международния ден за борба със СПИН – 1 декември.

                                                                                                                                                                  Николай Стоев