Земеделските стопани се връщат към производството на десертно грозде

Връщане на интереса от страна на земеделските производители към отглеждането на лозя се забелязва през последните години. Институтът по лозарство и винарство в Плевен е мястото, където всеки лозар може да си купи посадъчен материал от различни устойчиви на нашите климатични условия видове. Според специалистите, в последните години се връща и интересът към производството на десертни видове грозде.