Одобриха Инвестиционната програма на Община Плевен за периода 2014-2020 г.

   Инвестиционната програма на Община Плевен за периода 2014-2020 г. е одобрена, официално  информира ръководството на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”.

На 28 април кметът Георг Спартански ще подпише в столицата споразумение за изпълнение на мащабната програма между Община Плевен и Управляващия орган.    

Инвестиционната програма на Община Плевен за периода 2014-2020 г. беше депозирана по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по ОПРР, общата й стойност е 49 347 190.84 лева.