Започна извеждането на деца от дом „Детелина”

   Седем от децата от дом „Детелина” от днес са в центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи на ул. „Гургулят” № 32. Центърът е с капацитет 14 деца, останалите ще влязат в новия си дом до дни, стана ясно на седмичното оперативно заседание на ръководството на Община Плевен. Два от центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания в Плевен бяха трансформирани в такива за настаняване на деца без увреждания, решиха общинските съветници по предложение на кмета Георг Спартански. Преобразуването е с дата 1март 2016 г.

В изпълнение на дейностите по проекта „Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск (изграждане на 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца, изведени от специализирани институции)”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), Община Плевен изгради и оборудва 6 нови центъра за настаняване от семеен тип.

До момента функционираха 4, в които има 23 деца и младежи с увреждания и 35 без увреждания. За останалите два центъра – на ул. „Гургулят” № 32 с капацитет 14 места, и на ул. „Трите бора” № 23 също с 14 места, нямаше насочени деца/младежи с увреждания.