С български народни танци посрещнаха чуждестранните студенти в Медицинския

На 10 февруари ще бъде открита новата академична година за чуждестранните студенти в Медицинския Университет Плевен. Общо 140 новоприети от различни държави и контитенти ще се обучават в нашето висше учебно заведение.