Новини

ОбС – Плевен няма да обсъжда повторно решението за избор на управител на ДКЦ III

На Председателски съвет, свикан на 10 октомври от 17 часа от председателя на Общинския съвет – Плевен Мартин Митев, бе разгледано ветото, наложено от кмета на Общината Георг Спартански върху Решение №709, прието на заседанието на 25 септември тази година. Решението касае утвърждаване на предложеното от Комисия за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен” ЕООД класиране, съгласно протокол от 01.08.2017 г. от дейността й. Решение №709 е върнато за ново обсъждане с мотивите, че същото е необосновано, неправилно и незаконосъобразно.

Единодушно Председателският съвет на Общинския съвет – Плевен взе решение да не се провежда извънредно заседание на местния парламент за ново обсъждане на приетото Решение № 709. То гласи, че ОбС-Плевен не утвърждава протокола от заседание на Комисията, провела конкурса за избор на управител на ДКЦ III – Плевен и възлага на кмета да предприеме необходимите действия за провеждане на нов конкурс.

В състава на Председателския съвет на ОбС – Плевен влизат председателят на ОбС – Плевен, петимата зам.-председатели на местния парламент и председателите на групи в ОбС-Плевен.