Новини

Най-много са приемните семейства в община Плевен

Най-голям е броят на утвърдените приемни семейства в община Плевен – тук те са 50. Това стана ясно на проведената днес информационна среща по проект „Приеми ме 2015”, чиято реализация е по Договор №BG05M9OP001-2.003-0001-C01 от 01.12.2015 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините на територията на страната от м. декември 2015 г.

Биляна Ралчева, администратор по проекта за област Плевен, представи включените дейности, както и коя на какъв етап е. С кандидатите за приемни семейства се провеждат няколко срещи.След одобрението им те преминават обучение като процесът трае 6 месеца и е оформен в няколко модула. Утвърдените приемни семейства в  област Плевен в момента са общо 135, най-много са в община Плевен, следвана от общините Червен бряг и Кнежа – по 19 приемни семейства, в община Никопол – 18, в община Долна Митрополия – 15, в община Левски – 13 и в община Пордим – 1. Настанените в приемни семейства деца към месец септември 2017 г. в областта са 150, към същия месец осиновените деца са 24, реинтегрираните – 14, а пренастанените в други услуги са 2.

Екипът по проекта е въвел и няколко нови формуляра, един от които е индивидуална информационна карта за всяко настанено дете, която се актуализира всеки месец. В картата се вписва здравословното състояние, физическото развитие, емоционалните и поведенчески особености, как детето се развива в образователен аспект, средата на отглеждане, свободното време и отдих, контактите с близки и роднини. Ивелина Стефанова, началник на областния екип по приемна грижа, благодари на всички, с чиято помощ се реализира на практика услугата и изрази надежда да стане делегирана от държавата дейност.

Заместник-кметът на Община Плевен с ресор „Европроекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев уточни, че периодът на реализация на проекта е до 31.03.2018 г., но от националния екип по приемна грижа са съобщили, че са внесли предложение до Управляващия орган проектът да се удължи до 2020 г. „Вече има светлина в тунела, надяваме се това, което са обещали, да се случи и проектът да продължи. Тази е една от най-добрите стъпки в интеграцията на децата в нормална среда. Да, има Центрове за настаняване от семеен тип, но проектът „Приеми ме” доказва, че е най-доброто и работещо нещо, което държавата може да направи за тези деца”, каза още г-н Милев.

Бяха споделени и трудностите, които специалистите срещат. В момента има най-голяма нужда от приемни семейства, които да се грижат за деца до 3-годишна възраст с увреждания.