Новини

Две закрити и едно разкрито училище за новата учебна година в Плевенско

В област Плевен общо 190 образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование  ще отворят  врати и посрещнат ученици, учители и служители  за новата учебна година: 105 училища, 76 детски градини, пет Центъра за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/, 2 Центъра за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ от преобразуваните помощни училища, едно Общоградско средношколско общежитие /ОСО/, 1 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование / РЦПППО/.

След оптимизация на училищната мрежа училищата от областта стават 105. Закрити са 2 училища – в община Левски и община Червен бряг. Открито е 1 училище в град Плевен и са преобразувани 7 училища, 2 от които са помощните – приведени в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.

Три училища от областта са одобрени за иновативни. Това са ОУ «Васил Левски» – град Белене, МГ «Гео Милев» – Плевен, ДФСГ «Интелект».

Други две – са преобразувани от основни в обединени училища – едно в община Пордим и едно в община Червен бряг.

Всички образователни институции в областта са снабдени със задължителна училищна документация. В 32 образователни институции в областта – 4 детски градини и 28 училища, продължава подбора на педагогически кадри.

Ремонтни дейности се извършват все още в 5 училища и в две детски градини в областта. В училищата ремонтите са основни, довършителни и текущи, като по информация от директорите няма да възпрепятстват откриването на учебната година и провеждането на образователния процес. В детските градини ремонтните дейности са на отоплителната инсталация, което също няма да попречи за започването на учебната година.