Набират кандидати за начална военна подготовка

   Със заповед № ОХ-351/10.04.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България е обявен Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2017 г. Със заповед №238/23.05.17 г. на Началника на Централно военно окръжие е създадена организация за набиране на граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат начална военна подготовка във Военно формирование 22160 – Плевен за времето от  20.11.2017 г. до 15.12.2017 г.

Повече информация може да бъде получена в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен.