От 16 години Плевен празнува на 15 май

   В исторически план обявяването на празника на Плевен на 15 май е свързано с провежданите през пролетта и есента още от края на ХІХ в. Национални селскостопански конкурси иизложби, с които плевенското общинско управление стимулира развитието и модернизирането на селското стопанство и утвърждаването на Плевен като търговско средище с национална значимост. Това сподели специално за репортера на радио „Плевен” Валя Козовска Нели Дакова, ръководител направление „Нова и най-нова история” в Регионален исторически музей – Плевен.

От края на 20-те г. на ХХ в. започва провеждането на голям пролетен панаир, който няма конкуренция в страната по своята мащабност и голямо стопанско значение. Заема площ от 30 дка. Това е панаир най-вече на едър добитък.