Административен съд – Плевен навърши 10 години

   10-годишнината от създаването на Административен съд в Плевен събра представители на  съдебната, местната и държавната власт, бивши и настоящи служители и съдии. Председателят Полина Богданова – Кучева даде положителна оценка за работата на своите колеги и подчерта, че за този период институцията е успяла да се наложи като достъпна, осигуряваща бързо и ефективно правосъдие. Резултатите показват, че за тези 10 години са образувани 11 060 дела, от тях са разгледани повече от 10 900, постановени са над 8 600 съдебни решения и повече от 2 300 определения. От всички постанови съдебни акта, само 0,6 % са влезли в сила с малки закъснения над определения едномесечен  срок.