Само две заведения в Плевен са с разрешителни за летни градини

   Едва две плевенски заведения за отдих и развлечения са получили разрешителни за летни градини от Община Плевен през 2017 год., изпълнявайки изискванията на Наредба № 15 на ОбС за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения. На този етап само  1/10 от всички останали са подали документи за издаване на разрешителни. Статистиката съобщи главният архитект Светослав Митев.