Влиза в сила новата Наредба за техническата инфраструктура в община Плевен

   Новата Наредба №32 за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Плевен, влиза в сила. Нормативният акт бе приет с решение на Общински съвет – Плевен на сесията на 22.12.2016 г. Пълният текст на Наредбата е публикуван на страницата на местния парламент в меню „Нормативна уредба“. 
„Смятам, че се получи една добра наредба и очаквам да видим как тя ще работи на практика сега. Един от ефектите, който търсим, е да се преустанови безразборното разкопаване в Плевен, с изключение на аварии“, коментира председателят на Общинския съвет – Мартин Митев. „Наредбата регламентира плановите разкопавания – идеята е отделните дружества да представят плановете си за ремонти в общината в посочения срок и при издаване на разрешенията за тези ремонтни дейности – разкопаванията да се извършват съгласувано от различните оператори за дадения район. Т.е. с едно разкопаване да си свършат работата един, двама или повече оператори.