Няма опасност за хората в Брестовец, потвърдиха от АЯР

„Не се налага предприемането на дейности и мерки за защита на населението и околната среда”, това е становището на Агенцията за ядрено регулиране по случая с намерените радиоактивни отпадъци в село Брестовец. Писмото е изпратено днес до областния управител Илиян Йончев.

В становището на Агенцията е записано още: „откритите остатъци от метални отпадъци – шлака, са материали, съдържащи естествени радионуклиди /Ra-226/. Изисквания и мерки за радиационна защита, контрол и ограничаване на облъчването при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, които се осъществяват в промишлените отрасли, са определени в Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди.