Общинският архив ще бъде събран в една сграда

   Зоналното жандармерийско управление – Плевен се премества в нова сграда и освобождава заеманите досега общински здания вблизост до Регионалния исторически музей, информира кметът Георг Спартански. В тази връзка се изготвят и подписват приемо-предавателните протоколи. След преценка за нуждата от ремонт и извършването му, ако това се налага, в общинската база ще бъде преместен целият общински архив, който досега се съхраняваше в различни общински помещения, уточни кметът. По всяка вероятност тук ще бъдат настанени и общински структури.