Младите хора да бъдат по-инициативни в проектите по програма „Еразъм +“

   Информационна среща с дискусия на тема „Развитие на младите хора в Европа, чрез програма Еразъм+“ се проведе днес в Педагогическия колеж в Плевен. В нея се включиха студенти, преподаватели и директори от плевенски училища, представители на Община Плевен и неправителствени организации.

Специално участие в срещата взе Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. Той обясни, че целта е да се насърчат младите хора от Плевен да се възползват от всички възможности, които дава програма „Еразъм+“. Повечето от студентите се фокусират  върху  образователната част, като търсят допълнително образование или квалификация в други страни от ЕС.